24/4/08

PERSONATES. FAMÍLIA ESQUIROLS

- ES UNA FAMILIA DA PERITOS DE LAS PRADERAS
- VIUAN A TERA DINS UNS TUNELS. TENEN CUARTU DA BANY, DURMITORI, PASADIS, RABOST I CUARTU DE VIGILANSIE.
- SUMPARA ES DE NOM MIQUEL
- SA MARE NOM NINA
- SA FIA PETITA MARIA ISABEL
- ES FI GROS XEVIE
- AS FI PETIT, MARC.
- ELS AGRADE VIGILA SI I A PERILLS
- SON VEINS DE NA SAM