28/4/08

FAMILIA DE CONILLS


- SON BLANCS I NEGRES.
- ELS I EGRADEN MOLT SES BASTANAGES
- VIUEN E UN CAU CA ES SEMBLA E SE CASA DELS PERITOS DE LAS PRADERAS.
- SA MARE ES DE NOM MAI
- SUMPARE BLI
- ES FI GROS MARIO
- SA BFIA GROSA MARI
- ES FI PETIT MICI
- SA FIA PETITA MINI
- ELS AGRADA MOLT FE BOTS
- SESTIMEN MOLT
- VIUEN DEVORE SE CASE DES PERRITOS DE LES PRADERES I A VEGADES ES VISITEN