23/1/08

CONTE 4. Gener

ES PEX PETIT VA CORE CAP A CA SEBE I ES TEAURO DULENT, ES METI, CUANT VA BEURE CE NO I ERE ES VA ENFEDAR MOLT I ES VAPUSA A PLURA.
DESPERS VA NA A SERCA ES PEX PETIT E SESCOLE.
VA TUCA A SE PORTE:
- TOC TOC ,SOM ES TEURO DULENT I YULL TENI EMICS PERO NO SE COM FERO. - MEN PUDEU ENSANYAR A TENI EMICS?
SA MESTRA VA DI CE SI I LI VA DI CE PER TENI EMICS AVIE DE
PRIME DE TOT TURNA BO I NO MENJA PEXUS SINO ALGES
LLAVOS DIXA SES TEVES COSES, VENI E SESCOLE EM NOLTUS
I JUGA JUNTS EM NOLTUS SENSE FE MAL
I AXI VA SE CON ES TAURO DULENT VA TURNA UN TAURO BO.
CONTE CUNTAT CONTE ACABAT
Darrer fragment del conte imaginat i pensat per na Lidia, En José, en Miquel, n'Alejandro,en Xavier, n'Emma,n'Alba i en Bruno) (Dimecres 23-01-08)