22/4/08

PERSONATGES. S'AGUILA


- ES DE NOM REIAL.
- ES MASCLA.
-TE ES CAP I SE COA GRIS I SES ALES MERO.
- ES MOLT GROSA.
- MENJA CARN DELS ANIMALS CE CASA O TROBA.
- TE UN BEC MOLT FORT I UNES UNGLES MOLT LLARGES.
- VIU E UNA MUNTANYA MOLT ALTA DAMUNT UNAS ROCAS ON TE ES NIU.
- ES MOLT MALEIT I ETACE E SE GENT