8/11/07

SE BRUIXA, ES BRUIXOT I ES POBLE DE FERRERIES

Aquest és el primer conte que ha sortit del nostre taller... aquí el teniu tot sencer, acabat de sortir del forn i ben farcit d'una de les millors màgies del món... la imaginació dels infants. Anirem fent.

I AVIA UNA VEGADE UN POBLE MOLT GUAPU CE NUMIA FARARIAS. UN DIA VAN ARIIBBA UNA BRUXA I UN BRUXOT. EREN MOLT DULENTS PERCA VULIAN RUBA AS EUROS A SA GENT.

SA BRUXA ERA BAXETA EM ES CEBEIS I SE PELL NEGRES ERA MOLT GUAPAI ERA DENOM GELEMONADA CENYO.ES BRUXOT ERE ALT I EM ES CEBEIS DE CULURINS ERE DE NOMCLAUDIO CENHOSE BRUXA I ES BRUXOT EREN JERMANS.

UN VESPRE SENSE FE GENS DE RENOU EM MOLT DE SILENSI VAN ENTRA E SES CASES DE FERERIES I VAN RUBA ES EUROS I SES GOIES.CUAN SE GENT ES VA DESPERTA ES VAN DUNA CONTE I ELS VAN ENCALSA.

SA GENT DE FERERIES ELS VAN AGAFA I ELS VAN DI: TURNEUMOS SES JOIES I ES EUROS. ELLS VAN DI CE NO PERCE VULIEN CUMPRA UNE TAULE.ES EUROS SON NOSTRUS. VA DI SE GEN.SA BRUXA ES VA PUSA A PLURA I VA DI CE ELLS N0 TENIEN TAULA I NO PUDIEM DINA. I CE EREM MOLT POBRES


SE GENT DE FERERIES ELS VAN DI:CE NO SABEU FE MAJIA?ELLS VAN FE MAGIA I VA APEREXE UNE TAULE. I VAN TURNA ES EUROS A SE GENT.TUTOM ESTAVE MOLT CUNTENT I ES VAN FE AMICS. I VAN FE UNE FESTE AMB GLOBUS, BANDERETES. PETARDUS. PESTISUS I SE TAULE NOVE.


I VAN SER FELIÇOS I MENJAREN ANISSOS... (què voleu amb tant d'euros i a més a més màgia ;-))