27/11/07

EL SEGON CONTE DEL TALLER

Aquí teniu el segon conte del nostre taller. Falta encara trobar-li un títol.

AVIE UNE VEGADA UN GALL. VIVIE AUN ORT EM MOLTES GELLINES.UN DIE SES GALLINES ES VAN PUSE A PONDRE MOLS I MOLS OUS. I AVIE OUS PER TOT ES GALLINE.
AL CAP DUN TEMS VAN NEXE ES PULLES I AVIA PULLETS PER TOT ES GALLINE.CADE DIE ES PAJESUS ELS DUEN MANJA I AIGU.ES PULLETS VAN TUNA MOLT GROSUS.ASTAVAN MOLT ASTRET
S, CASI NO PUDIEN BURINA.

ES PAGESUS VAN FE UN GALLINE MES GROS. I I VAN PUSA MENJA I AIGU I VAN PUSA TOTS ES PULLETS.ES PULLETS ESTAVEN TRISTUS SENSE SES SEVES MARES GALLINES I ES SEU PAPA GALL.ERA TANT NOU ES GALLINE CE FINS I TOT TENIEN TELEFUI VAN DESIDI TELUFUNA E SES SEVES MARES GALLINES CE TENIEN MOVIL.

ES PULLETS ELS DIUEN CE ELS VAGIN A SERCA CE TENEN PO. SES MARES GALLINES ELS DIUEN CE ELLES NO PODEN SURTI PERCE ESTA TANCAT EN CLAU, CE SURTIN ELLS CE SON MES PETITS PER ES FURATS DE SE REXE. I AXI U VAN FE. VAN FUGI CAP ES GALLINE DE ES SEUS PARE I MARE. ES PAJES CUAN U VA VEURE ES VA ENFADA MOLT PERO DESPRES VA PENSA...

....CE ES PULLETS VULIEN VIURE EM SES MARES.I VA CUSTRUI UN GALLINE MOL MOL GROS PER TOTS.AIXI VAN PUDE VIURE TOTS JUNTS.CONTE CUNTAT CONTE ACABAT