6/11/07

CONTE 4

SA GENT DE FERERIES ELS VAN AGAFA I ELS VAN DI: TURNEUMOS SES JOIES I ES EUROS. ELLS VAN DI CE NO PERCE VULIEN CUMPRA UNE TAULE.
ES EUROS SON NOSTRUS. VA DI SE GEN.
SA BRUXA ES VA PUSA A PLURA I VA DI CE ELLS N0 TENIEN TAULA I NO PUDIEM DINA. I CE EREM MOLT POBRES